Akwedukt – obowiązkowa atrakcja w Segowii

Akwedukt – obowiązkowa atrakcja w Segowii

 

Akwedukt jest jedną z najważniejszych i najpiękniejszych atrakcji w Segowii. Historycy nie potrafią z całą dokładnością wskazać, kiedy powstał, jednak za okres jego powstania uznaje się przełom I i II, kiedy to panował cesarz Wespezjan lub Nerwa. Od 1985 roku akwedukt znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. Każdego roku przyciąga tysiące turystów, których pasjonuje najlepiej zachowany relikt rzymskiej kultury w Hiszpanii.

 

Segowia
Segowia akwedukt, źródło: freeimages.com

Rolą akweduktu było zaopatrywanie miasta w wodę, którą transportowano z oddalonego o 17 kilometrów górskiego źródła w La Acebeda. Całe przedsięwzięcie wymagało starannego dopracowania i precyzji wykonania. Najpierw gromadzono wodę w dużym zbiorniku zwanym El Caserón, skąd była transportowana do wieży określanej mianem Domu Wody, gdzie oczyszczano ją z piasku i innych zanieczyszczeń. Kolejnym etapem był liczący ponad 700 metrów kanał, który poprzez miasto prowadził wodę na szczyt wzniesienia El Postigo.

 

Akwedukt został zbudowany z granitowych bloków bez użycia zaprawy. Przy budowie wykorzystano łęki wsparte na filarach, część akweduktu wspiera się na łękach podwójnych, część na pojedynczych. Cała konstrukcja obejmuje aż 167 łęków. W najwyższej części budowla osiąga wysokość 28,5 metrów przy niemal 6 metrowych fundamentach. W początkowej części konstrukcji znajdują się dwie nisze, w których umieszczono figurki Matki Boskiej z Fuencisla oraz świętego Szczepana.

 

Akwedukt z Segowii jest piękną i dumną konstrukcją, która zachowała się w doskonałej kondycji. Uznaje się, że duża w tym zasługa jego funkcji, gdyż przez stulecia dostarczał miastu wodę, był więc otaczany troską i nie pozwolono mu niszczeć. Pierwszą odnotowaną rekonstrukcję akweduktu datuje się na piętnasty wiek., za czasów panowania Izabeli Kastylijskiej i Ferdynanda Aragońskiego. W ostatnich latach poważnie zainteresowano się stanem akweduktu, który cierpiał w wyniku zanieczyszczeń i drgań powodowanych ruchem ulicznym. W trosce o stan zabytku zakazano ruchu ulicznego na placu Azoguejo, jak również podjęto prace konserwatorskie.

Random Posts

Leave a Reply